Et nytt økonomisk styringssystem for Norges Statsbaner (NSB)

St.meld. nr. 34, innst. S. nr. 208 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet