1. Midlertidig lov om avvikling av institusjoner og kontrakter om privatpleie under det fylkeskommunale helsevern for psykisk utviklingshemmede. 2. Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus m.v.(Ansvar for tiltak og tjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming)

Ot.prp. nr. 49, innst. O. nr. 78, besl. O. nr. 90-91 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet