Lov om endringar i mellombels lov om utvida forsøksverksemnd i kommunar og fylkeskommunar (frikommunar) av 2. mai 1986 nr. 16 (Forsøk om samordning av nærings- og distriktspolitisk verksemnd)

Ot.prp. nr. 58, innst. O. nr. 59, besl. O. nr. 83 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet