Representantforslag om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger

Dokument 8:165 S (2017-2018), Innst. 79 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Olaug Vervik Bollestad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 29.11.2018 Innst. 79 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra KrF om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger. Forslaget oppnådde ikke flertall. Et forslag om å be regjeringen ta inititativ overfor KS for å utarbeide en beste praksis-anbefaling for frivillige kommunale og fylkeskommunale erstatningsordninger, ble vedtatt med stemmene fra H, FrP, Sp og V.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2018