Kommuneøkonomien 1989, generelt tilskudd til kommunene og fylkeskommunene i 1989, utligning av fellesskatt, fylkesskatt og kommunal inntektsskatt for 1989 og endringer i bevilgningene til kommunene og fylkeskommunene i 1988

St.prp. nr. 123, innst. S. nr. 314 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet