Øking av pensjonene i krigspensjoneringer og av bevilgningene under statsbudsjettets kap. 660 og 2661 for 1988

St.prp. nr. 64, innst. S. nr. 118 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet