Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Skauge og Tore Liltved datert 25. februar 1988 om å gi Ring Medisinske Senter A/S tillatelse til drift av sykehussenger

Dokument nr. 8:25 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Skauge, Tore A. Liltved

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet