Årsrapport for 2017 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 14 (2017-2018), Innst. 349 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2018 Innst. 349 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsrapport for 2017 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Rapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2018