Gjenoppbygging av Statens skogskole Evenstad m.m.

St.prp. nr. 115, innst. S. nr. 225 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet