Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om kampen mot ISIL

Innst. 394 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2018 Innst. 394 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt den 2. mai redegjørelse for Stortinget om kampen mot ISIL. Ved møtets slutt ble det vedtatt å sende redegjørelsen til utenriks- og forsvarskomiteen for videre behandling. Sosialistisk Venstreparti fremmet tre mindretallsforslag, og Rødt fremmet tre løse forslag til saken. Ingen av forslagene ble vedtatt. Med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble saken vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2018