Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1987

Dokument nr. 2, innst. S. nr. 198 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet