Representantforslag om å gi bibelskoleelver to tilleggspoeng

Dokument 8:196 S (2017-2018), Innst. 387 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug Vervik Bollestad, Steinar Reiten Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 387 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be regjeringen sikre at elever som fullfører et år på bibelskole får to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning, på lik linje med elever fra folkehøyskoler. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen foreta en gjennomgang av dagens regelverk for rangering av søkere til høyere utdanning, inkludert utdanning som i dag ikke gir poeng, og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018