Representantforslag om å gi bibelskoleelver to tilleggspoeng

Dokument 8:196 S (2017-2018), Innst. 387 S (2017-2018)

Vedtak 887

Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av dagens regelverk for rangering av søkere til høyere utdanning, inkludert utdanning som i dag ikke gir poeng, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.