Representantforslag om å be regjeringen definere grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under sikkerhetsloven

Dokument 8:197 S (2017-2018), Innst. 386 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Enger Mehl, Kjersti Toppe, Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson, Per Olaf Lundteigen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp), (SV)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 386 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om å definere IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under krav i sikkerhetsloven om skjermingsverdig informasjon. Representantforslaget hadde også forslag om å sikre at informasjon knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser blir driftet og lagret i Norge, Forslagene ble støttet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, og ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2018