Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å be regjeringen definere grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under sikkerhetsloven
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2018 Kl. 19:15:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (12.06.2018 Kl. 19:16:20)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (12.06.2018 Kl. 19:16:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om å definere IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under krav i sikkerhetsloven om skjermingsverdig informasjon. Representantforslaget hadde også forslag om å sikre at informasjon knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser blir driftet og lagret i Norge, Forslagene ble støttet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, og ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger