Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Emilie Enger Mehl, Per Olaf Lundteigen, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes og Mona Fagerås om å be regjeringen definere grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under sikkerhetsloven

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. juni 2018

Olaug V. Bollestad

Torill Eidsheim

leder

ordfører