Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Emilie Enger Mehl, Per Olaf Lundteigen, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes og Mona Fagerås om å be regjeringen definere grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under sikkerhetsloven

Til Stortinget
10. april 2018

Kjersti Toppe

Emilie Enger Mehl

Per Olaf Lundteigen

Nicholas Wilkinson

Torgeir Knag Fylkesnes

Mona Fagerås