Endringer i statsbudsjettet for 1988 i forbindelse med prøveprosjekt for bruk av sykepenger til styrket behandlingskapasitet ved somatiske sykehus - prøveprosjekt i to fylker

St.prp. nr. 81, innst. S. nr. 209 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet