Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for sjømenn fra 1. april 1988 og om øking av bevilgningen under kap. 674, post 51 for 1988

St.prp. nr. 89, innst. S. nr. 192 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet