Visse endringer/tillegg mv til det nasjonalfinansierte bygge- og anleggsprogram i Forsvaret

St.prp. nr. 99, innst. S. nr. 184 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet