Endringer i Stortingets forretningsorden

Innst. 254 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 26.04.2018 Innst. 254 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i Stortingets forretningsorden § 72 om muntlig spørretime. Endringene opphever tidligere begrensninger på hvor mange hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål en enkelt representant kan ha i den muntlige spørretimen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2018