Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2017

Dokument 2 (2017-2018)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang