Fullmakt til å forberede og legge frem planer for markeringen av Grunnlovens 175-årsjubileum

Innst. S. nr. 278 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet