Statskraftverkenes deltakelse i et aksjeselskap for eksport av konsulenttjenester i energisektoren og endringer på statsbudsjettet for 1988 under kap. 2454 (Norpower A/S)

St.prp. nr. 106, innst. S. nr. 300 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet