Den norske stats oljeselskap a.s' tiltredelse av drivverdighet for Draugen- og Brage-feltet

St.prp. nr. 110, innst. S. nr. 265 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet