Elektrisitetsavgift på tilfeldig kraft

St.prp. nr. 117, innst. S. nr. 276 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet