Endringer i statsbudsjettet for 1988 under enkelte av Sosialdepartementets kapitler m.v.

St.prp. nr. 128, innst. S. nr. 241 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet