Rv 19 tunnel under Nappstraumen i Nordland med tilstøtende veg

St.prp. nr. 134, innst. S. nr. 281 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet