Endret bevilgningsvedtak 1988 for Postverket p.g.a. utviklingen i postgirotjenesten

St.prp. nr. 147, jf. St.prp. nr. 120, innst. S. nr. 309 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i samferdselskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet