Endringer i statsbudsjettet for 1988 under kapitlene 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v. og 2755 Helsetjeneste i kommunene

St.prp. nr. 145, innst. S. nr. 298 for 1987-88

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet