Partnerland i utviklingspolitikken

Meld. St. 17 (2017-2018)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen

Saksgang