Partnerland i utviklingspolitikken

Meld. St. 17 (2017-2018), Innst. 69 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2018 Innst. 69 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Partnerland i utviklingspolitikken. Meldingen omhandler hvordan det bilaterale samarbeidet med utvalgte partnerland skal ta form, herunder kriterier for valg av partnerland, sektorer og kanaler for bistand. Den gikk også inn på hvordan den statlige kapasiteten kan styrkes og gjøres mer bærekraftige i partnerlandene. Stortinget vedtok et forslag om å be regjeringen stille krav overfor alle partnerlandene om framgang i arbeidet for åpenhet, presse-, ytrings-, tros- og organisasjonsfrihet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2018