Nytt støtte- og styringssystem for bedrifter for vernet arbeid. Kap. 523

St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 6, Budsjett-innst. S. nr. 5 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 19.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 5 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 27.11.1986