Videreføring av arbeidet med utredning av datasystemer i tollvesenet. Kap. 1610.

St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 9, Budsjett-innst. S. nr. 2. Tillegg nr. 2 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.12.1986 Budsjett-innst. S. nr. 2 Tillegg nr. 2 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1986

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1986