Om endring av Stortingets vedtak om fellesskattøret i 1987.

St. prp. nr. 10, innst. S. nr. 72 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 12.12.1986 Innst. S. nr. 72 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1986

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1986