Skatteopplegget for 1987 - Lovendringer.

(Ot. prp. nr. 4 og St. prp. nr. 1. Tillegg nr.15 innst. O. nr. 22, besl. O. nr. 24-32 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1986 Innst. O. nr. 22 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1986

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1986

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.1986