Lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr.16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v.

Ot.prp. nr. 66 for 1985-86, innst. O. nr. 9, besl. O. nr. 8 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 17.11.1986 Innst. O. nr. 9 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1986

   Behandlet i Odelstinget: 24.11.1986

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.1986