Om forslag fra stortingsrepresentant Kjellbjørg Lunde datert 23. mai 1986 om forbud mot atomkraftverk i Norge

Dok. nr. 8:18 for 1985-86, innst. S. nr. 41 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjellbjørg Lunde Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet