Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen datert 23. april 1986 om skrinleggelse av arbeidet for et underjordisk garasjeanlegg for Stortinget.

Dok. nr. 8:14 for 1985-86, Budsjett-innst. S. nr. 2. Tillegg nr. 1 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 07.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 2 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 13.11.1986