Lov om endringer i lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige m.m.

Ot.prp.nr. 62 for 1985-86, innst. O. nr. 1, besl. O. nr. 4 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.10.1986 Innst. O. nr. 1 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.1986

   Behandlet i Odelstinget: 04.11.1986

   Behandlet i Lagtinget: 12.11.1986