Om forslag fra repr. Gro Harlem Brundtland datert 26. februar 1986 om økt innsats for å få bukt med langtidsledigheten.

Dok. nr. 8:9 for 1985-86, innst. S. nr. 56 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gro Harlem Brundtland Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet