Oljedirektoratets årsberetning 1985.

St. meld. nr. 11, innst. S. nr. 47 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 04.12.1986 Innst. S. nr. 47 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1986

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1986