Billighetserstatninger av statskassen.

St. prp. nr. 4, innst. S. nr. 11 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 21.10.1986 Innst. S. nr. 11 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.1986

   Behandlet i Stortinget: 04.11.1986