Statsgaranti for lån til opprettelse og overtagelse av apotek.

St. prp. nr. 5, innst. S. nr. 3 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.10.1986 Innst. S. nr. 3 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.1986

   Behandlet i Stortinget: 28.10.1986