Om klage fra kaptein Kristian Haarberg, Elverum.

Innst. S. nr. 25 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet