Om klage fra politiinspektør Bjarne Skinlo, Haugesund.

Innst. S. nr. 20 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kontrollkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet