Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om mer effektiv lisensjakt på jerv

Dokument 8:2 S (2018-2019), Innst. 141 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 17.01.2019 Innst. 141 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Sp om mer effektiv lisensjakt på jerv. Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen sende på alminnelig høring et forslag om å gjøre forsøksordningene med fastmontert kunstig lys ved åtejakt og kameraovervåkning/elektronisk overvåkning av fangstbås permanente ved endring av "forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst".

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 31.01.2019