Om fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1987.

Innst. S. nr. 1 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet