Om jordbruksoppgjøret 1986 - Endringer i statsbudsjettet 1986 og priser på jordbruksvarer m.m.

St. prp. nr. 13, innst. S. nr. 19 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i landbrukskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet