Om 1) Sammenslutning av Horten og Borre kommuner i Vestfold fylke til en bykommune. 2) Sammenslutning av Larvik, Hedrum, Tjølling, Brunlanes og Stavern i Vestfold fylke til en bykommune.

St. prp. nr.14, innst. S. nr. 70 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i kommunal- og miljøvernkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet