Regjeringsprotokollane og om embetsutnemningar m.m. for tidsrommet 1. juli 1985 - 30. juni 1986.

St. meld. nr. 6, innst. S. nr. 122 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 26.03.1987 Innst. S. nr. 122 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1987

   Behandlet i Stortinget: 08.04.1987